Att bli ägare till en Egyptisk Mau från S*Erendel

 

Att hitta bra hem för våra ungar är en av våra viktigaste och mest ansvarsfyllda uppgifter. Vi strävar efter att varje katt utifrån sina förutsättningar och nya ägares önskningar, skall hitta det perfekta hemmet. Våra kattungar växer upp i och blir en del av familjen och vi förbehåller oss rätten att sälja eller att inte sälja, och till vem, med våra kattungars bästa för ögonen. Vi ser gärna att intresserade köpare hör av sig och berättar lite om sig själva och om sådant som kan vara av intresse för oss då vi letar hem för våra katter, och på så sätt också bidrar till att upprätta en första kontakt! Dessutom vill vi naturligtvis gärna träffa intresserade köpare innan tingning och försäljning av katt sker. Innan kattungarna "tar emot besök" av intresserade köpare har vi talats vid och fått bekräftat att köpet är genomtänkt och att katten kommer att erbjudas ett kärleksfullt och livslångt hem. Våra sällskapskatter säljs kastrerade, och till inomhushem.

Börja med att fundera över vilken typ av katt ni vill ha, färg, hona eller hane och så vidare. Beroende på vad man söker kan kötiden också variera. Precis som köpare är noga med att köpa katt från en bra uppfödare, är vi som uppfödare noga med till vem vi säljer våra katter. Ta därför inte illa upp om uppfödaren har en rad frågor till er som köpare, bli snarare orolig om de inte har det! Allt för att hitta rätt köpare till rätt katt.

 

Information om katter till salu från oss finner ni på vår hemsida, våra klubbars kattungeförmedling och om ni träffar oss på utställning. För frågor om kommande kattungar - maila eller ring gärna!


 

Villkor försäljning -

Vi använder oss av en intresselista, men vill även gärna träffa köpare personligen innan en katt säljs, detta även om man står på intresselistan. Intresselistan är inget kösystem, men ger möjlighet till förtur när vi har en kull. Det är dock ytterst ditt ansvar att höra av dig när vi har kattungar, även om vi alltid brukar kontakta de som tidigare hört av sig angående kommande kattungar. Information om kullar och kattungarna finns på vår hemsida.

Om ni, efter att vi talats vid och/eller träffats och det känns bra för både köpare och säljare, bestämt er för att köpa en Mau från oss så finns det även möjlighet att tinga en kattunge från en kommande kull (om vi inte har någon för tillfället) mot en tingningsavgift. Denna betalas naturligtvis tillbaks om vi inte kan erbjuda er en kattunge inom den tid vi kommit överrens om.

 

Katten flyttar vanligtis mellan 14 - 16 veckors ålder, hänsyn tas alltid till den individuella kattungen

 

Katten är vaccinerad 2 gånger, ID-märkt och besiktigad. Ytterligare vaccinationer (ex. rabies) ordnas enligt överenskommelse. Den nya ägaren ser till att kattens vaccinationsprogram följs enligt rådande rekommendationer.
Katten är registrerad i CFA och SVERAK
Sällskapskatter säljs kastrerade
Katten är dolda-felförsäkrade i Agria i 3 år (obs - ej veterinär el. livförsäkring).


Vi brukar individ-försäkra våra kattungar i Agria vid ca 6 v ålder, på så sätt är kattungen fullt försäkrad vid flytt till nytt hem (ingen karens). När denna försäkring löper ut ansvarar köparen för att ny veterinärförsäkring och eventuell livförsäkring ordnas.


Våra katter säljs endast till inomhushem - utomhusvistelse skall ske under säkra former såsom rastgårdar, innätad balkong.Vi säljer inte katter till hem där de blir ensamma större delen av dygnet. Är man själv borta stora delar av dagen är det viktigt med en kattkompis!
Om en eventuell framtida omplacering måste göras, skall alltid vi (uppfödaren) först kontaktas!
Vid tingning av katt tas en bokningsavgift ut. Denna dras sedan av från det totala priset vid köpetillfället. Ångrar sig köparen innan dess betalas inte bokningsavgiften tillbaks. Uppdagas det att köparen undanhållit information av vikt eller sina avsikter med köpet, har säljaren rätt att häva avtalet. I sådant fall återbetalas bokningsavgiften
Inga katter säljs på avbetalning
Katten åtföljs av livslång support från oss - i smått och stort!

 

 

 

Vill du veta mer om vi har katter till salu? Kika in på sidan Till salu!


© copyright 2007-2011 Erendel